Valgevene viisa

Eesti Vabariigi kodanikud http://www.viisa.ee/media/mod_languages/images/et.gif

EU kodanikele on õigus viisavabaks sisenemiseks Valgevenesse kuni viieks päevaks Minsk`i lennujaama kaudu (selline kord ei laiene isikutele, kes saabuvad Valgevenesse lennukiga Venemaalt ja kes kavatsevad lahkuda Venemaa lennujaamadesse).

Teistel juhtudel peab olema viisa väljastatud enne reisi.

Valgevene Vabariigi viisa taotlusemiseks vajalikud dokumendid: 
1) Passi originaal, milles on vähemalt kaks vaba lehekülge viisa kleepimiseks. Pass peab olema kehtiv vähemalt 90 päeva pärast viisa kehtivuse lõppemist;
2) Täidetud ja välja prinditud taotluse vorm (ankeet tuleb trükkida ühele paberile ja täita mõlemal küljel). Ankeet tuleb täita kas vene või inglise keeles;
3) Tervisekindlustuse poliis, mis kehtib Valgevene Vabariigi territooriumil kogu viisa perioodil (kindlustust saab vormistada meie kontoris). Valgevene Vabariigi saatkond aktsepteerib tervisekindlustuse poliise, mis on väljastatud järgmistest kindlustusfirmadest: Salva Kindlustus, Inges Kindlustus, BTA Kindlustus, Baltikums
;
4) 1 värviline passifoto, suurusega 3.5 x 4.5 cm, foto peab olema heledal taustal. 
5) Täidetud ja kirjalik taotleja luba turismi ettevõtte nimele.

6) Lapse (kuni 18.a) puhul on vaja sünnitunnistuse/sünnitõendi koopia. Kui sünnitunnistuses/sünnitõendis ei ole märgitud vanemate kodakondsust, siis on vaja esitada vanemate passide koopiad.

Turismiviisa jaoks vajalikud lisadokumendid: 
1) Sanatooriumi majutuse puhul on vaja toetuskiri sanatooriumist koos templite ja allkirjadega;
2) Hotelli majutuse puhul on vaja hotelli broneeringu kinnitus (hotelli ametlik plank koos alkirjaga ja pitsatiga);
3) Grupiviisa puhul on vaja toetuskiri (kõigi osalejate jaoks), mis on väljastatud Valgevene turismifirmast, ametlikul firma plangil koos templite ja allkirjadega koos turismiettevõte nime ja kontaktandmetega (aadress ja telefoninumber).


Äriviisa jaoks vajalikud lisadokumendid: 
1)
Originaalne toetuskiri, mis on väljastatud Valgevene ettevõtte poolt, firma ametlikul blanketil koos templite ja allkirjadega ning ettevõtte nime ja kontaktandmetega (aadress ja telefoninumber).

* toetuskiri on kohustuslik viisale, mille kehtivusaeg on kauem kui 30 päeva
**toestuskirja koopia ov vaja viisa taotlemisel 30 - 90 päevaks
***toetuskirja originaal on vaja viisa taotlemisel rohkem kui 90 päevaks
2) Koostöölepingu koopia eesti ettevõtte pitsati ja allkirjaga.

Transiitviisa taotlemiseks vajalikud dokumendid: 
1)Transiitviisa korral on vaja täpsustada kuhu ja kelle juurde Teie sõidate (Nimi, Perekonnanimi, Aadress ja Telefoni number)
2)Mitmekordse transiitviisa korral on vaja esitada taotlemise põhjused (nt koostöölepping Ukraina ettevõttega või Ukrainas elavate sugulaste olemasolu)

Viisa vormistamise tähtajad: 
Turismiviisa vormistatakse tavaliselt 4-5 tööpäeva jooksul (kiirviisad – 2 tööpäeva jooksul).
Isiklik, äri-või transiitviisa vormistatakse tavaliselt 8 kalendripäeva jooksul (Kiirviisad – 2 tööpäeva jooksul).

Viisade hinnad (Eesti Vabariigi, Läti, Leedu ja Poola kodanike jaoks)

 

Vormistamise periood
- 8 kalendri päeva

Vormistamise periood
- 2 tööpäeva

Kõik viisa tüübid lastele vanuses kuni 14 aastat

10 eur

20 eur

Ühekordne turismiviisa, kuni 30 päeva

35 eur

70 eur

Kahekordne turismiviisa, kuni 30 päeva

45 eur

90 eur

Ühekordne transiitviisa, kuni 30 päeva

20 eur

40 eur

Kahekordne transiitviisa, kuni 90 päeva

25 eur

50 eur

Mitmekordne transiitviisa, kuni 365 päeva

45 eur

90 eur

Ühekordne isiklik või äriviisa, kuni 90 päeva

35 eur

70 eur

Kahekordne isiklik või äriviisa, kuni 90 päeva

45 eur

90 eur

Mitmekordne isiklik või äriviisa, kuni 90 päeva

75 eur

150 eur

Mitmekordne isiklik või äriviisa, kuni 365 päeva

75 eur

150 eur

Ühekordne grupiviisa, kuni 30 päeva

20 eur

40 eur

Kahekordne grupiviisa, kuni 30 päeva

28 eur

56 eur

*Hind on märgitud ühe passi eest

Märkused: 
Migratsioonikaart täidetakse Valgevene Vabariigi piiril. Migratsioonikaart tuleb esitada Valgevene piirtöötajale siis, kui Te sõidate riiki sisse ja sellest välja. 
Registreerimine:
30 kalendripäeva jooksul pärast Valgevenesse saabumist peab välisriigi kodanik esitama info oma riigis viibimise aadressi ja kestuse kohta kohalikku politseijaoskonda, registreerimise tempel pannakse kodaniku passi. Kui peatute hotellis, siis korraldab registreerimise hotell (või vastuvõtubüroo).

Venemaa – Valgevene piiri ületamine
Vastavalt Valgevene ja Venemaa rahvuslikule seadusandlusele tohivad ainult Valgevene ja Venemaa kodanikud ületada Venemaa-Valgevene vahelist riigipiiri! 
Kolmandate riikide kodanikud (sh EU kodanikud ja hallide passide omanikud) saavad ületada Venemaa ja Valgevene riigipiiri ainult rahvusvahelistes piiriületuspunktides. Valgevene ja Venemaa vahel on piiriületuskohad, mis on mõeldud ainult Venemaa ja Valgevene kodanikele. 
Kui passis on ühe riiki sissesõidu tempel ja teise riigi väljasõidu tempel, siis järgmisel reisil piirivalve ametnik saab riiki sissesõidu keelata ja riigist välja saata kuna tegemist on rahvusvaheliste seaduste rikkumisega Venemaa piiri ületamise osas. 

Venemaa Föderatsiooni kodanikud http://www.viisa.ee/media/mod_languages/images/rus.gif

Viisat ei ole vaja.

Valgevene Vabariiki sisenemiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
1) Passi originaal, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi lõppemist.
2) Tervisekindlustus kogu reisi perioodiks.

Märkused: 
Migratsioonikaart täidetakse Valgevene Vabariigi piiril. Migratsioonikaart tuleb esitada Valgevene piirtöötajale siis, kui Te sõidate riiki sisse ja sellest välja.

Hall välismaalase pass (elamis- ja tööluba Eestis) 

Tingimused ja hinnad on samad nagu Eesti kodanike jaoks (palun vaadake üle).

Venemaa – Valgevene piiri ületamine
Vastavalt Valgevene ja Venemaa rahvuslikule seadusandlusele tohivad ainult Valgevene ja Venemaa kodanikud ületada Venemaa-Valgevene vahelist riigipiiri! 
Kolmandate riikide kodanikud (sh EU kodanikud ja hallide passide omanikud) saavad ületada Venemaa ja Valgevene riigipiiri ainult rahvusvahelistes piiriületuspunktides. Valgevene ja Venemaa vahel on piiriületuskohad, mis on mõeldud ainult Venemaa ja Valgevene kodanikele. 
Kui passis on ühe riiki sissesõidu tempel ja teise riigi väljasõidu tempel, siis järgmisel reisil piirivalve ametnik saab riiki sissesõidu keelata ja riigist välja saata kuna tegemist on rahvusvaheliste seaduste rikkumisega Venemaa piiri ületamise osas.